Budowa/rozbudowa autostrady A4
Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła)

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe

z elementami koncepcji programowej i Programem funkcjonalno-użytkowym

Data podpisania umowy:

28/06/2021 r.

Wartość całkowita kontraktu:

11 759 661,00 zł

Czas opracowania:

48 miesięcy od daty podpisania umowy